Potten 2014

Pottönskemål

CGI har gjort en grov tidsuppskattning på några av önskemålen och kommer börja arbetet med förbättringar i användaradministrationen.

2+4. Användaradministation: Ca 800 timmar.
7. Dokument i årsmappar : Ca 100 timmar
12. Sammanställningar: Ca 500 timmar + 300 timmar. Stort jobb med många detaljer som ska redas ut.
13. Medhandläggare i aktualisering: Ca 150 timmar.
16. Att göra i webben: Ca 100 timmar.

Resultat omröstning 2014

Önskemål till omröstning 2014
Förslag som inte är med i omröstningen är exempelvis synpunkter som styrelsen valt att skicka till CGI utanför potten, eller förslag där det finns pågående referensgrupper som får ta del av era synpunkter.

Lämna ett svar