Om

Treserva användarförening är en sammanslutning av kommuner som använder verksamhetssystemet Treserva.
Föreningens mål är att tillsammans bli en stark motpart och samarbetspartner till leverantören CGI för att kunna utveckla och driva Treserva framåt i utvecklingen så att Treserva blir ett verksamhetssystem för alla.
Användarföreningen kommer att i samarbete med CGI utveckla funktioner i Treserva efter medlemskommunernas önskemål.
CGI har tillsammans med föreningen referensgrupper för flera olika projekt, i referensgruppen ingår bara medlemskommuner och där kan ni vara med att påverka från start i kommande förändringar.

Bankgiro: 759-2686
Org Nr: 802460-0465

Lämna ett svar