Nyheter

Information från användarföreningens styrelse gällande initiativ

I den nya samverkansmodellen samverkar vi i användarföreningen tillsammans med CGI för utveckling och modernisering av Treserva.

De initiativ som pågår och är under uppstartsfas hittar ni här (kan endast öppnas i Edge): Initiativ 2023

Välkomna att kontakta styrelsen för intresseanmälan, treserva@outlook.com

 

För information om den förändrade samarbetsformen, se bifogat dokument: Samverkansavtal CGI