Nyheter

 

Medlemsdagar 20-21 mars 2024 

 

Cirka 80 personer är anmälda till medlemsdagarna i Stockholm.

Vi satsar på givande dagar där vi skapar nya kontakter, bollar utmaningar och ger varandra tips.

Onsdag 20 mars

12.00 – 13.00

GEMENSAM LUNCH

13.00 – 13.30

Årsmöte

13.30 – 15.00

Extern föreläsare – beslutsstöd

15.00 – 15.30

FIKA

15.30 – 16.15

Sundsvall visar sin RPA kring ekonomiskt bistånd

16.15 – 16.45

Mölndal visar Hälsoärende

16.45

Sammanfattning och avslut

19.00 –

GEMENSAM MIDDAG

Torsdag 21 mars

08.30 – 09.30

Kommun berättar om sitt införande av Hälsoärende

09.30 – 10.00

Temakiosker/Facebook IRL där även CGI support ingår

10.00 – 10.30

FIKA monter med representanter från CGI Support

10.30 – 11.30

Besök av CGI – Roadmap

11.30 – 12.00

CGI – TDW Beslutsstöd

12.00 – 13.00

AVSLUTAR MED GEMENSAM LUNCH

Ses snart 🙂

Hälsningar
Styrelsen Treserva användarförening