Nyheter

 

Information från strategimöte med CGI 230510

I bifogat dokument finns svar från CGI på aktuella frågor från medlemskommunerna: Strategimöte

 

** Save the date – medlemsdagar 2024 **

Treserva användarförenings styrelse önskar att ni redan nu reserverar 20-21 mars 2024 då användarföreningen bjuder in till medlemsdagar i Stockholm.

Vi kommer att bjuda två personer från varje medlemskommun på konferens och övernattning. Beroende på antalet anmälningar finns eventuellt möjlighet att anmäla fler än två personer per kommun men det vet vi lite senare i höst, dessa får i så fall bekosta konferens och övernattning.

Vi återkommer under hösten med en formell inbjudan.

Hälsningar
Styrelsen Treserva användarförening