Årsmöte 2023

Information kring de pågående initiativ som informerades om på årsmötet finns på hemsidan under fliken Information – Nyheter