Resursregistret

Referensgrupp för resursregistret startades i april 2014. Birgit Wahlström på CGI höll i träffarna. Denna referensgrupp är vilande sedan 2016,på initiativ av CGI. Det finns ett stort intresse för att påbörja detta arbete igen bland våra medlemmar och vi lyfter detta årligen vid strategimöte med CGI.

Förfrågan och information från CGI
Refgrupp Uppdrag 140408

Lämna ett svar