Ekonomiskt bistånd

CGI startar upp ny referensgrupp för processen i ekonomiskt bistånd i slutet av 2016 .  I dagsläget (januari 2019) ingår 10 medlemskommuner i referensgruppen (Eslöv, Göteborg, Kungälv, Ljusdal, Partille, Solna, Strängnäs, Sundbyberg, Söderköping och Vallentuna).

I referensgruppen har vi arbetat mycket med att förbättra handläggningsprocessen i Treserva för ekonomiskt bistånd och webbifiering.