Bli medlem!

Varför ska din kommun vara medlem i Användarföreningen?

  • Då CGI jobbar med stora förändringar som t ex IBIC eller nya ärendetypen ekonomiskt bistånd så erbjuds medlemskommunerna medverka i referensgrupper
  • Användarföreningen samlar ihop och för fram medlemskommunernas önskemål till CGI
  • Användarföreningen bildar ett stort och många mindre nätverk där du som systemansvarig kan dra stor nytta av andras erfarenhet
  • I vår Facebookgrupp kan du snabbt få svar på funderingar, hjälp med lathundar eller bara lite förståelse

Vem kan bli medlem?
Alla kommuner som har Treserva

Vad kostar det?
Avgiften är 3 000 kr per år

Bli medlem:

Maila till eller skicka till:

treserva@outlook.com

Treserva användarförening
C/O Mona Petersson
Hällristningsgatan 10
442 54 Ytterby

Medlemsansökan finns även som blankett för utskrift