Vilka är styrelsen?

Styrelsen som valdes på årsmötet 2023 är:

  • Ulrika Weglin-Andersson, Gävle – ordförande
  • Mona Petersson, Kungälv – kassör
  • Susanne Henriks, Håbo – sekreterare
  • Monica Nilsson, Bollnäs – ledamot
  • Petter Holmér, Gnesta – ledamot
  • Frida Nökleby, Ale – ledamot

Användarföreningens verksamhet vilar på stagdar som revideras och antas med jämna mellanrum. I stadgarna framgår att styrelsen ska representera medlemskommunerna. Särskilt de små medlemskommunernas intressen ska tillvaratas. Det ska därför alltid finnas en styrelseledamot som representerar en kommun med färre än 25 000 medlemmar.

Stadgarna i sin helhet läser du här.

Att  vara med i styrelsen innebär att få chansen att representera medlemskommunerna i kontakten med CGI. Styrelsen har kontinuerlig kontakt under året, via chatt, Teamsmöten och fysiska styrelsemöten. Styrelsearbetet innebär både att bevaka och besvara frågor och kommentarer från medlemmar och att hålla strukturen med årets inplanerade möten med CGI. Det är ett roligt och givande uppdrag. Om du blir sugen så hör gärna av dig till treserva@outlook.com . Vi letar alltid efter nya ledamöter!